خرید گل

از درختان چه می‌دانید؟
وقتی یك درخت بزرگ می شود لایه های چوب تری در زیر پوست درخت ساخـته می شود. رنگ لایه ای كه در تابستان بوجود می آید با رنگ لایه ای كه در زمستان بوجود می آید مفرق است. پس یك لایه كم رنگ پر رنگ با نشاندهنده ی یك سال از عمر درخت است .

وقت ی یك درخت را می بریم دایره هائی را می بینیم كه داخـل همدیگر قرار گرفته اند. پس کافیست تعداد لایه های پر رنگ را بشماریم یا فرقی نمی كند تعداد لایه های روشن را بشماریم تا سن درخت معین شود ولی همان گونه كه می دانید این كار درستی نیست كه جهت تعیین سن درخت آنرا قطع كنیم .
می شود گفت ما سن درخت را از روی قطر ارتفاع طول شاخه های جانبی آن حدس می زنیم .
* هرچه قطر یك درخت بیشتر باشد عمرش بیشتر است .

اما راههای دیگری جهت تعین سن درخت هست:
* امروزه سن درختان را به این صورت اندازه میگیرند که ابتدا سوراخی به قطر یک میخ معمولی در آن ایجاد می کنند که تا وسط درخت ادامه دارد پس مایعی شفاف خاصی که چند نوع است داخـل آن تزریق می کنند که این مایع بعد از مدتی خشک و سفت شده و آن را از درخت بیرون میکشند لایه های روشن تیره بر روی آن اثر را گذاشته آنها را می شمارند مثل برش درخت و دیدن لایه ها، بدین وسیله سن درخت اندازه گیری می شود.

* با اندازه گیری محیط بدنه درخت: دور بدنه را محاسبه شعاع آن را بدست می آورند با تذکر به ثابت بودن افزایش سالیانه حدود سن درخت را حدث می زنند.(این هم در مورد درختان استوایی صدق می نماید )
* یكی دیگر از روشها روشی به نام سونداژ است كه دراینآموزش حفره ای در تنه درختان ایجاد شده و یك قطعه از آن را برداشته وحلقه های آنرا می شماریم .
انواع گوناگونی از درختان وجود دارد، جهت اینکه فضای ی سبز و زیبا داشته باشیم می شود از هر کدام از درخت ها مناسب با محیط مان مصرف کنیم:
- درختان سایه انداز و پوشاننده: عرعر- بیدمجنون- چنار- داغداغان- پائولونیا- شاه بلوط هندی- توت امریکایی- درخت لاله- ابریشم- افراسیاه- نارون
- درختان سریع الرشد: سرو نقره ای-عرعر-دم موشی- زیتون تلخ-چنار-سدروس-افرا سیاه-اقاقیا-پائولونیا-توت امریکایی-لاله-ابریشم-
- درختان مقاوم به گرد خاک: عرعر- زالزالک- ژنکیو- چنار- لیلکی امریکایی- ماگنولیا- بیدمجنون- اقاقیا- داغداغان
گیاهان میوه وحشی (زینتی ) جهت پارکها: گلابی –آلو- آلوچه- سیب – پسته – مو- فندق- گوجه- زیتون – انجیر-گیلاس- انار-ازگیل- آلبالوتلخ- زالزالک- شیرخشت
گیاهان جاذب پرنده: یاس وحشی –زیتون-زغال اخته – امین الدوله- پیروکانتا- خاس-اسپیره –یاس خوشه ای – انگور زینتی
مناسب خاک اهکی: زیتون معمولی – زربین –سروخمره ای – چنار- زبان گنجشک
مناسب آب هوای مدیترانه ای: زربین – زیتون معمولی- برگ بو- انجیر
دارای بافت خشن: عرعر-ماگنولیا-انجیر –خرمالو-نخل زینتی –شاه بلوط هندی
بافت نرم: ابریشم – لیلکی- ابریشم مصری- بید
گیاهان معطر : سرو ناز- برگ بو – گل یخ – گل سنجد – یاس خوشه ای- اقاقیا- نمدار- پائولونیا- ماگنولیا
درختان جنگلی: سرو نقره ای – افرای سیاه –زبان گنجشک –اقاقیا- توسکای قشلاقی- ارغوان – کاج سیلوستر- بلوط- گز- شاه بلوط – سدروس- عرعر
گیاهان دارای افزایش کم: کریپتومریا-زیتون معمولی – ماگنولیا – برگ بو- انجیر – زالزالک- سوفورا
گیاهان دارای افزایش متوسط : پر – ژنکیو- درخت چینی – توری- داغداغان
گیاهان مناسب خاک اسیدی: عرعر- لیلکی امریکایی – توسکا قشلاقی – اقاقیا
گیاهان مقاوم به سرما: سرو نقره ای- کریپتومریا – چینی – به ژاپنی – ابریشم مصری- ماگنولیا

درختان ریشه سطحی: ابریشم – آیلان – سرو نقره ای
گیاهان مناسب پیشگیری از فرسایش خاک: توسکا قشلاقی- چنار- بید مجنون – اقاقیا – توت امریکایی – سرو نقره ای
گیاهان طویل عمر: زیتون معمولی- شاه بلوط هندی گل سفید- سرو ناز
گیاهان عمر کوتاه: زیتون تلخ – اقاقیا – افرای سیاه

گیاهانی که در زمستان جلوه دارند: بید مرجانی- بید فری- فندق- گیلاس- سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده – سرو سیمین – انواع کاجها سروها – پهن برگان همیشه سبز ماند ماگنولیا تابستانه و آکاسیا- گل یخ – یاسمن زمستانی

در ختان مناسب بلوار ها کوچه ها: سرو خمره ای – ژنکیو- افرا – شاه بلوط هندی – توس – ارغوان – زبان گنجشک – درخت لاله سیب – پاولینا – چنار- لرگ – گلابی - بلوط
درختان مقاوم به سایه: سرخدار- دوگلاس – سکویا – نوئل – ممرز- هدرا - راش
دلـیـل تـنـوع گـیـاهـان و درخـتـان درقرآن
« در زمین هر نوع گیاهی را در تعادل و توازنی آفریدیم». سوره حجر- آیه ی 19
هر نوع گیاهی در تعادل توازنی آفریده شده است:
تمام درختان و گیاهان از مواد مهم مشترکی سـاخـتـه شده اند از عبارت : کربن ـ اکسی ژن ـ نیتروژن فسفـر. فقط اختلاف بین انواع گـیـاهـان انـواع درخـتان با همدیگر در اندازه هر یک از عناصر موجود در آنهاست. یعنی هـر کدام از آنها در تعادل و توازنی از این عناصر را دارند.