جهت تولید و ساخت یک موسیقی تنال تحمیل تنالیته به گوش شنونده می توان با رعایت موارد ی در نوشتن ملودی حتی بدون وجود هارمونی تنالیته را بوضوح در ملودی احساس کرد. مد نظر داشته باشید که هرگز صرف استفاده از نت های یک گام نمی تواند

دانلود vst

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به تنهایی به ملودی شما تنالیته معین ی را القا نماید .

همان گونه که می دانید برخی درجات گام ارزش خاصی دارند و استفاده بیشتر از این در جات در ملودی می تواند علت ی باشد که شنونده درک تنال بودن از موسیقی را بدست می آورد. در یکروش آسان شما می توانید از نتهای هارمونی لحظه ای

خود جهت ملودی استفاده بکنید آنها را در طول زمان اجرا بکنید . به این تکنیک arpegiation گفته می شود نباید آنرا با اصطلاح آرپژ یکی بدانید هر چند با بی رابطه هم نیستند. در arpegiation شما با مصرف از نت های آکورها ملودی ای

می نویسید که در گذر زمان معین کننده هارمونی شما خواهد بود و شنونده ناخودآگاه هارمونی قطعه را درک خواهد کرد.

بعد از تهیه و تولید چند میزان ملودی با استفاده ازروش بالا می توانید آنها را با مصرف از درجات غیر اصلی گام که به آنها نتهای همسایه میگوییم (Neighbor Note) ملودی را زینت بکنید . پس شما می توانید یک arpegiation را با یا چند نت غیر هارمونیک که صرفا” از روی آنها گذر صورت میگیرد زینت دهید. این نتهای همسایه در واقع همان نقش رنگ کردن آکورد در هارمونی را بعهده دارند.هرچند آنها شاید در حالت عادی در گام مورد نظر ناموزون صدا دهند اما چنانچه به درجه مناسب ختم شوند یقینا” نقش خیلی مهیج قشنگ یی را بازی خواهند کرد. به شکل اول نگاه بکنید ، این ملودی قطعه ای است در فا ماژور که موارد ی که گفتیم در آن نوشته شده است.

درجاتی از گام که هارمونی را تحمیل می کنند در این ملودی درجات I، III V هستند . آسان تر از این نمی شود برای چه که تا انتهای میزان اول نت فا که تونیک است به گوش می رسد، بعد از آن خیلی محکم پای خود را روی نت

دیگری قرار می دهیم که ارزش هارمونیک خیلی ی دارد یعنی درجه سوم که مینور نبودن ملودی را بآسانی معین می نماید . (این نکته مهمی است که باید به آن دقت بکنید ) در میزان دوم برای رسیدن به درجه پنجم (C) قدم کوچکی روی نت Bb قرار میدهیم. اگر دقت بکنید احساس ما می گوید چنانچه ملودی بخواهد تنال باشد روی این نت نمی بایست خیلی ایستاد و ذاتا” کششی بسوی دو یا لا خواهد داشت. در نهایت در میزان سوم برای آنکه نیم عبارت خود را کامل کنیم ضرب به خارج از نت های آکورد می رویم و دوباره باز می گردیم.

بنظر آسان می آید اما بسیاری از بزرگان موسیقی بخصوص در دوره کلاسیک از اینراهنمای مصرف کرده اند، به مثال دوم نگاه بکنید .

چهار میزان اول از سونات K545 موتزارت که کاملا” از Arpegiation در آن مصرف شده است.

با وجود آنکه این مثال بنظر پیچیده تر می آید ولی بآسانی ایده arpegiation در آن دیده می شود. درمیزان اول بوضوح از نت های آکورد دو ماژور استفاده شده است و بدون آنکه حتی لحظه از نت های

همسایه آکورد استفاده شود. پس به ابه احتمال زیاد ل زیاد در این لحظه شنونده هارمونی تونیک را در ذهن خود درک خواهد کرد.

در نیمه اول میزان دوم هارمونی مورد استفاده روی درجه پنجم گام یعنی آکورد سل ماژور – هفت – بود ه است که در اینجا از نت های سی و ر استفاده شده است. شما گوش دادن به این ملودی بآسانی حس حضـور در درجه پنجم را خواهید

داشت. وجود آن یک نت دولاچنگ (C) که تنها جهت گذر از B به D از آن مصرف شده است تاثیری در حس هارمونیک شما نخواهد داشت. ولی در نیمه دوم این میزان بوضوح روی نت دو که پایه آکورد و تنالیته هست ایستاده ایم ملودی بسهولت بازگشت به تنالیته را نمایش می دهد.

نیمه اول میزان سوم ملودی سکونی معادل نت سفید روی لا دارد. در اینجا نا گزیر هستیم قبول کنیم که قرار بر این بوده است که با هارمونی فا ماژور در این دو ضرب حرکت کنیم (چرا؟). در واقع اگر شما جای موتزارت بودید در عوض این نت سفید می توانستید هر آرپژی به مدت دو ضرب روی فا ماژور بزنید. اما موتزارت بخاطر گزینش موتیفی که جهت ملودی انجام داده است ناگزیر شده است آنرا بصورت نت سفید نگاه دارد. در نیمه دوم میزان همان توصیه اخیر جهت آکورد دو ماژور توسط موتزارت انجام شده و از نتهای سل دو جهت اینکار بهره برده شده است.

و بالاخره در میزان چهارم که نیمی از آن به آکورد درجه پنجم گام یعنی سل ماژور – هفت – نیمه انتها آن به فرود روی آکورد تونیک به مفهوم دو ماژور تعلق دارد. تنها نکته با اهمیت زیاد که جای دارد تاکید کنیم اینکه با بکار برده شدن نت می (E) در این ملودی بدون هارمونی می توان به سهولت از ماژور بودن آن اطمینان حاصل کرد.

دقت بکنید که با مشاهده این مثال می بینید که حتی بدون هارمونی شما ملودی ای را نوشته اید که تنال است شکی وجود ندارد شنونده حس تنال بودن می نماید .

علت اینکه در این مطلب فایلهای صوتی را قرار ندادیم آن است که بتدریج بایستی ذهن خود را عادت دهیم تا بدون استفاده از گوش و با یاری چشم بتواند ملودی را احساس نماید . بعنوان آزمایش می توانید روی کاغذ در یک گام ماژور یا مینور ویِژگزینشه 4 یا 8 میزان ملودی بنویسید و سعی بکنید از همین تکنینک Arpegiation استفاده بکنید . پس آنرا با ساز خود بنوازید نتیجه را با آنچه می پنداشتید مقایسه بکنید .